Bedževi

ZAŠTO BEDŽ?

Bedževi su odličan reklamni materijal za skupove, kongrese, simpozijume, maturske večeri i druge vrste okupljanja. Na njima možete reklamirati Vaše usluge i robu, Vašu ideju ili politički program.

MI PROIZVODIMO:

Kvalitetne metalne bedževe sa našom ili Vašom štampom
Svi bedževi imaju sigurnosnu iglu (osim veličine 26 mm)

KOJE VELIČINE BEDŽEVA MOŽETE KUPITI KOD NAS?

Trenutno proizvodimo bedževe u tri veličine – 26mm, 36mm i 55mm
Naše bedzeve koriste svi!

CENE?

Cenovnik još uvek važi iako smo ga formirali 01.februara 2009. godine
Cene bedževa zavise od veličine, količine, štampe i drugih faktora (kao naprimer: kasno ste se setili da su Vam potrebni bedževi…)

Kompletna izrada bedževa (ilustracija, priprema za štampu, štampa i sklapanje)

CENE BEDŽEVA 26 mm 1
boja
2
boje
3
boje
pun
kolor
Sklapanje bedževa od donetog materijala
od 1-49 komada 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00
od 50-99 komada 29,00 29,00 29,00 29,00 19,00
od 100-199 komada 28,00 28,00 28,00 28,00 18,00
od 200-299 komada 27,00 27,00 27,00 27,00 17,00
od 300-399 komada 26,00 26,00 26,00 26,00 16,00
od 400-499 komada 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00
od 500-999 komada 22,00 22,00 22,00 22,00 14,00
od 1000-1999 komada 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00
od 2000-2999 komada 16,50 16,50 16,50 16,50 12,50
od 3000-3999 komada 16,00 16,00 16,00 16,00 12,00
od 4000-4999 komada 15,00 15,00 15,00 15,00 11,50
od 5000-9999 komada 13,50 13,00 14,00 14,50 11,00
od 10000-19999 komada 12,50 12,70 12,90 13,00 10,50

 

NOVO!!!
CENE BEDŽEVA 36 mm
1
boja
2
boje
3
boje
pun
kolor
Sklapanje bedževa od donetog materijala
od 1-49 komada 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00
od 50-99 komada 35,00 35,00 35,00 35,00 28,00
od 100-199 komada 32,00 32,00 32,00 32,00 26,00
od 200-299 komada 30,00 30,00 30,00 30,00 24,00
od 300-399 komada 28,00 28,00 28,00 28,00 22,00
od 400-499 komada 26,00 26,00 26,00 26,00 20,00
od 500-999 komada 24,00 24,00 24,00 24,00 18,00
od 1000-1999 komada 22,00 22,00 22,00 22,00 17,00
od 2000-2999 komada 21,00 21,00 21,50 21,00 16,00
od 3000-3999 komada 20,00 20,00 20,00 20,00 15,50
od 4000-4999 komada 19,00 19,00 19,00 19,00 15,00
od 5000-9999 komada 15,00 16,00 17,50 18,00 14,50
od 10000-19999 komada 15,00 16,00 16,50 17,00 13,50

 

CENE BEDŽEVA 55 mm 1
boja
2
boje
3
boje
pun
kolor
Sklapanje bedževa od donetog materijala
od 1-49 komada 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00
od 50-99 komada 45,00 45,00 45,00 45,00 35,00
od 100-199 komada 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00
od 200-299 komada 35,00 35,00 35,00 35,00 25,00
od 300-399 komada 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00
od 400-499 komada 27,00 27,00 27,00 27,00 18,00
od 500-999 komada 26,00 26,00 26,00 26,00 17,50
od 1000-1999 komada 25,00 25,00 25,o0 25,00 17,00
od 2000-2999 komada 24,00 24,00 24,00 24,00 16,50
od 3000-3999 komada 23,o0 23,00 23,o0 23,00 16,00
od 4000-4999 komada 22,00 22,00 22,00 22,00 15,50
od 5000-9999 komada 21,00 21,00 21,00 21,00 15,o0
od 10000-19999 komada 20,00 20,00 20,00 20,00 14,50

Sve cene su u dinarima bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV).
Plaćanje je ISKLJUČIVO 100 % avansno. Za količine veće od navedenih javite se za posebne cene. 

IMATE DODATNA PITANJA?

Za sva pitanja u vezi naših proizvoda i usluga kontaktirajte nas putem kontakt formulara!